Szerződési Feltételek

Feltételek
SC BIONATIV SRL
Székhely: Bukarest,Minis utca, 8., PM91 épület, B. bejárat, 1. emelet, 63. ajtó
Adószám:RO23920548,
Cégjegyzékszám: J40/8851/2008
Bankszámlaszám: RO45BTRL04601202G41574XX
Bank: Banca Transilvania, Militari bankfiók

1. MEGHATÁROZÓ ELEMEK

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek az SC BIONATIV SRL által a www.albeena.hu virtuális áruházban a Vevő részére történő minden termékértékesítésre és szolgáltatásra vonatkoznak, és mindkét fél egyetértésével módosíthatók.

1.2. A következő kifejezések jelentősége az alábbi lesz:

Vevő - személy, cég, vagy más jogi személy, aki egy megrendelést kezdeményez.

Eladó - a BIONATIV SRL cég, amelynek székhelye Bukarest, Minis utca. 8., PM91. épület, B. bejárat, 1. emelet, 63. ajtó, adószáma: RO23920548, Cégjegyzákszáma: J40 / 8851/2008.

Áruk és szolgáltatások - minden olyan termék vagy szolgáltatás, beleértve a Vásárlási Megrendelésben említett dokumentumokat és szolgáltatásokat, amelyeket az Eladó, Vevő számára biztosít.

Vásárlási Megrendelés - olyan elektronikus dokumentum, amely az Eladó és a Vevő közötti kommunikáció egyik formája, amelyen keresztül az Eladó vállalja, hogy az Árukat és Szolgáltatásokat szállítja, és a Vevő elfogadja ezeket az Árukat és Szolgáltatásokat, és vállalja, hogy azokat kifizeti.

Szerződés - az Eladó által megerősített Vásárlási Megrendelés.

Szellemi tulajdonjogok (a továbbiakban: szellemi tulajdonjogok) - minden olyan immateriális jog, mint a know-how, a szerzői jogok és a természetbeni szerzői jogok, az adatbázis-jogok, a formatervezési jogok, a modelljogok, a szabadalmak, a védjegyek és a web-tartomány bejegyzési jogok bármelyike ​​a fentiek közül.

Specifikációk - Az áruk és szolgáltatások minden megnevezése és / vagy leírása a Vásárlási Megrendelésben meghatározottak szerint. 

2. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

2.1 A www.albeena.hu honlapon elektronikus vagy telefonos megrendeléssel a Vevő elfogadja a kommunikáció formáját (telefonon vagy e-mailen), amelyen keresztül az Eladó tevékenységét végzi.

2.2. A Vásárlási Megrendelés a következő dokumentumokból áll: fontossági sorrendben:

  1. A Vásárlási Megrendelés (a szállítási és számlázási adatok egyértelmű jelzésével együtt) és annak konkrét feltételei;
  2. A vevő Specifikációi (adott esetben).

2.3 Ha az Eladó megerősíti a Vásárlási Megrendelés, ez a Vásárlási Megrendelés feltételeinek teljes körű elfogadását feltételezi. A Vásárlási Megrendelés Eladó általi elfogadása akkor tekinthető befejezettnek, ha létezik az Eladótól a Vevő felé egy szóbeli (telefonos) vagy elektronikus (e-mail) visszaigazolás, anélkül, hogy az Eladó részéről egy átvételi igazolásra lenne szükség. Az Eladó nem tekinti Szerződésnek a meg nem erősített Vásárlási Megrendelést.

2.4. A jelen Szerződés akkor lép hatályba, amikor az Eladó a Vevő Vásárlási Megrendelését visszaigazolja. A visszaigazolás telefonon vagy elektronikusan (e-mail) történhet. Az így létrejött szerződés alapját az Általános Vásárlási Feltételek képezik.

3. AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK BŐVÍTÉSE

3.1. Az Eladó szakmai és technikai ismereteit felhasználja a Vásárlási Megrendelésben meghatározott eredmény eléréséhez és a Vevő követelményeinek, igényeinek és specifikációinak megfelelő árukat és szolgáltatásokat nyújtja;

3.2. Az Eladó honlapján megjelenő információk tájékoztató jellegűek, és azokat az Eladó előzetes értesítés nélkül módosíthatja. Ugyanakkor, teret és információstruktúra következetességét illető szempontok miatt, a termékleírások is hiányosak lehetnek, de az Eladó erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy bemutassa a termék szempontjából a legmegfelelőbb információkat, hogy a termék azon paraméterekben legyen felhasználva, amelyekre meg volt vásárolva;

3.3. Az áruházzal való kommunikáció az „Elérhetőségek” cím alatt megadott címek, kapcsolatok segítségével lehetséges. A honlapról törölve lesznek a sértéseket vagy nem megfelelő nyelvet tartalmazó vélemények vagy fellebbezések. Az Eladó jogos a kapott információkat saját tetszése szerint kezelni, anélkül, hogy azokat köteles lenne ezt megindokolni.

4. ENGEDMÉNYEZÉS ÉS ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁS

4.1 Az Eladó harmadik személyre ruházhatja át és / vagy adhatja alvállalkozásba a Vásárlási Megrendeléshez kapcsolódó szolgáltatásokat, a Vevőt tájékoztatásának feltételével, anélkül, hogy annak beleegyezése szükséges lenne. Az Eladó minden esetben felelős lesz a Vevővel szemben, minden szerződéses kötelezettségéért.

5. SZELLEMI SZERZŐI JOGOK ÉS IPARI TULAJDONJOGOK (szellemi tulajdonjogok)

5.1. A Vevő kijelenti, hogy tudomásul vette és elfogadja a szellemi tulajdonjogot, és hogy nem fogja semmilyen harmadik félnek továbbítani, illetve közzétenni (az interneten vagy a médián keresztül) az Eladótól kapott információkat.

5.2. A jelen weblapon található teljes tartalom, mint például a szöveg, a grafika, a logó, a gombok, a képek, az adatok és a szoftverek a BIONATIV SRL vagy a beszállítói kizárólagos tulajdonát képezi, és az alkalmazandó jog által védett, és nem vehető át, nem másolható le és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.

6. TITOKTARTÁS  - REKLÁM

6.1. A Vevőnek Eladó által nyújtott bármilyen információ az Eladó tulajdonában marad. Ezek az információk kizárólag a szerződés teljesítéséhez használhatók, és csak az Eladó írásbeli beleegyezésével és a kedvezményezett titoktartási kötelezettségvállalása után továbbíthatóak.

6.2. Az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vevő nem fog harmadik személyek felé továbbítani semmilyen nyilatkozatot, akciót, sajtóközleményt vagy egyéb információt. A felek biztosítják az információk bizalmas kezelését és biztonságát. Az ügyféladatok nem használhatók, illetve nem továbbíthatóak harmadik személyek felé.

6.3. Az információk vagy anyagok ezen az oldalon történő továbbításával Ön az Eladó számára korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférést biztosít az ilyen anyagok vagy információk használatához, többszörisítéséhez, megjelenítéséhez, módosításához, továbbításához és terjesztéséhez. Ugyanakkor, ezennel Ön is egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja, a saját érdekében azokat az ötleteket, fogalmakat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket Ön a www.albeena.hu honlapon keresztül küldött el számunkra. A BIONATIV SRL nem vállal semmilyen kötelességet a benyújtott információk bizalmas kezelésére vonatkozóan, kivéve, ha a hatályos jogszabályok további előírásokat írnak elő e tekintetben.

6.4. A személyes adatok védelmére vonatkozó jogi előírások szerint az Eladó engedély nélkül nem tesz közzé semmilyen információt a Vevőre vonatkozóan. A kifejezett és egyértelmű beleegyezés alapján, és csak az alkalmazandó jog keretein belül, lehetséges, hogy az Ön kérésére reagálva, az új termék- / szolgáltatás-ajánlatok által, ilyen információkat harmadik személyeknek továbbítsunk (például marketingszolgáltatók, más szolgáltatók, beszállítók, kormányzati szervek vagy biztosítótársaságok számára, amikor ezt külön jogszabály írja elő; más cégek számára, amelyekkel közös programokat dolgozunk ki termékeink és szolgáltatásaink piaci kínálatára).

7. HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KAMATOK

7.1. Abban az esetben, ha a Vásárlási Megrendelés kézbesítését és / vagy kezelésének beindítását illető határidők nem tarthatóak be, az Eladó köteles értesíteni a Vevőt a becsült szállítási időt illetően. A Vevő jogosult további kártérítést követelni az Eladótól, ha a törvény megengedi, abban az esetben, ha az Eladó a Szerződés határidőn belüli teljesítését teljes vagy részleges mértékben mulasztja.

7.2. Abban az esetben, ha a Vevő, saját hibájából, késedelmesen fizeti ki az árut, be nem tartva az Eladó számláján meghatározott határidőt, köteles napi 0,5% -os késedelmi kamatot fizetni az esedékes összegből. Ha az Eladó hibás információt kap a termékek számlázásával vagy szállításával kapcsolatban, az új megrendelés-teljesítési határidő lesz meghatározva, amely 5 munkanapon belüli lesz.

8. SZÁMLÁZÁS - FIZETÉS

8.1. A www.albeena.hu weboldalon megjelenő áruk és szolgáltatások árai, a hatályos jogszabályok szerinti ÁFÁT tartalmazzák.

8.2. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Vásárlási Megrendelésben meg van adva. Az Eladó számlát ad ki a Vevőnek a szállított árukra és szolgáltatásokra, a Vevő köteles a számla kibocsátásához szükséges összes információt megadni a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

8.3. A Vásárlási Megrendelésnek megfelelő számla helyes közlése érdekében, a Vevő köteles szükség esetén felfrissíteni a felhasználói adatait, és letölteni a felhasználói számláján létező minden Vásárlási Megrendelésnek megfelelő információkat és dokumentumokat.

8.4. E kommunikáció által, a Vevő, a felhasználói számlájába való belépés által hozzáférést nyer a BIONATIV által kibocsátott számláihoz, azokat elmentheti vagy tárolhatja, amint óhajtja.

8.5. A Vásárlási Megrendelés továbbítása által, a Vevő beleegyezik a BIONATIV számlák elektronikus formában való kiállításával és felé való továbbításával, a saját felhasználói számláján keresztül és e-mail címen keresztül, amelyet a felhasználói számláján adott meg.

8.6 A Felhasználó / Vásárló fizetési kártya adatai nem lesznek elérhetőek a BIONATIV számára, és azokat nem fogja tárolni sem a BIONATIV, sem pedig a webhelybe integrált fizetési processzor, hanem csak a művelet-engedélyező intézmény vagy más, kártya-adat tárolásra és azonosításra engedélyezett szervezet, amelyet illetően a Felhasználó / Vásárló értesítve lesz, az adatok közlése előtt.

A kártyaadat-tárolási szolgáltatásokat nyújtó meghatalmazott szervezet a MOBILPAY.

9. KOCKÁZATOK ÉS FELELŐSSÉGEK

9.1. Kézbesítés

Az Eladó vállalja, hogy a Teremékeket vagy a Szolgáltatásokat gyorsfutár vagy postai rendszer segítségével szállítsa a Vevőnek.

9.2. Szállítás - Csomagolás

Azon eset kivételével, amelyben az Eladó és a Vevő másként állapodnak meg, az Eladó nem vállal semmilyen felelősséget a Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatokat és felelősségeket illetően, attól a pillanattól kezdve, amikor azokat a belföldi, az Eladóval együttműködésben levő futárszolgálatnak vagy a Vevő képviselőjének átadja. Az Eladó biztosítja a Termékek és Szolgáltatások megfelelő csomagolását és biztosítja a kísérő dokumentumok továbbítását.

10. ELFOGADÁS

10.1. Az elfogadás akkor történik, ha a Termékek és Szolgáltatások megfelelnek a Vásárlási Megrendelésben megadott jellemzőknek. Ha a Vevő felfedezi, hogy a szállított Termékek és Szolgáltatások nem felelnek meg az előírásoknak, akkor az Eladó a Termékek és Szolgáltatások megfelelővé fogja tenni.

10.2. A Vásárlási Megrendelés megerősítése után (telefonon, e-mailen vagy SMS-ben) a Vevő vállalja, hogy a Vásárlási Megrendelés értékét kifizeti, a futárnak vagy más módon fizeti meg. Ha ez nem teljesül, a Vevő viseli a kár minden költségét: szállítási költségek, csomagolási költségek, kommunikációs költségek stb.

11. GARANCIA

11.1. A termékek újak, eredeti csomagolásban, és minden egyes gyártó által engedélyezett forrásokból származnak, és a garancia a termék típusától és a csomagolás állapotától függ. Az értékesített termékek minőségét a BIONATIV SRL tanúsítja. A minőségbizonyítványokat a gyártók vagy a szállítók a Vásárló rendelkezésére bocsátják.

11.2. Az Eladó (albeena.hu) lehetővé teszi a Vevő számára, hogy 30 napon belül visszaszolgáltassa a honlapról megrendelt termékeket. A Vásárló a megvásárolt termékeket eredeti csomagolásban fogja visszaszolgáltatni, megrongálódási vagy kopási jelek nélkül, miután a csomag megérkezett a rendelletési címre. A szállítási költségeket a Vevő fogja viselni. Ha a Vásárló a szállításra használt egyéni csomagolást felnyitotta, ez azt jelenti, hogy egyetért a használati feltételekkel, és hogy a megrendelt termékek megfelelnek a követelményeinek. Az SC BIONATIV SRL vállalja, hogy a hatályos jogszabályok szerint, a fent említett feltételek ellenőrzése után, a visszaküldött termékek átvételétől 30 napon belül a visszaküldött termékek ellenértékeként bevételezett összegeket visszaadja, anélkül, hogy bármilyen ok vagy kötbérre hivatkozna.

12. A TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

12.1. A Termékek és Szolgáltatások feletti tulajdonjog akkor kerül átruházásra az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő a Vásárlási Megrendelésben megadottak szerint elvégzi a fizetést (kézbesítés által a futár által átadott szállítási okmány aláírás ellenében történő átvétele vagy az eladó személyzet által történő szállítás esetén az adószámla aláírása tekintendő). Futárszállítás esetén, az Eladó nem jogosítja fel a futárt arra, hogy a kézbesítést megelőzően engedélyezze a Vevő számára a csomagok felnyitását, ez csak a kézbesítés és a lehetséges ellenérték kifizetéstét követően lévén megengedett.

13. FELELŐSSÉG

13.1. Az Eladó nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amelyet a Vevő vagy bármely harmadik fél szenvedhet az által, hogy az Eladó nem teljesíti a Vásárlási Megrendelés szerinti bármely kötelezettségét teljesítése, vagy a Termékek és Szolgáltatások kézbesítése utáni használata okozott kárért vagy, különlegesképen, a termék elvesztése által okozott kárért.

13.2. Az Eladó felelősséggel tartozik, ha a Vásárlási Megrendelés teljesítésében részt vevő alvállalkozók és / vagy partnerek nem teljesítik szerződéses kötelezettségeiket.

13.3. Az Eladó nem vállal felelősséget a termékeknek a Vevő egészségére gyakorolt ​​hatásáért, amelynek minden igényét az érintett termékek gyártója vagy szállítója felé továbbítandó, felelősséget vállalva.

13.4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Webhely Használati Feltételeit rendszeresen felfrissítse és módosítsa, hogy azok tükrözzék a webhely feltételeinek és a jogi követelmények bármilyen változását. Minden dokumentum az Ügyfelekkel / Felhasználókkal / Vevőkkel szemben attól a pillanattól kezdve érvényes, amikor az a honlapon közzétételre kerül. Bármilyen ilyen változás esetén, megjelenítjük a dokumentum módosított változatát a honlapon, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze e dokumentum tartalmát.

14. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

14.1. Kérjük, olvassa el a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos adatvédelmi politikát, amely e dokumentum részét képezi.

15. VIS MAJOR

15.1. Egyik fél sem felel a szerződéses kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha a nem teljesítés vis maior esemény miatt következett be. A vis maior a felek által nem befolyásolható, előre nem látható esemény, és nem kerülhető el.

16. ALKALMAZANDÓ JOG - ILLETÉKESSÉG

16.1. Ez a szerződés a román jog hatálya alá tartozik. A szervező és a kampány résztvevői közötti esetleges peres ügyeket békésen rendezik, ha pedig ez nem lehetséges, a peres ügyeket az illetékes román bíróságok fogják rendezni.